10.BASIC/PA-KRIEVU VALODA (SVEŠVALODA) 10.BASIC
4 Votes | 2020 Visits | Your vote [?]
0 Votes | 7 Visits | Your vote [?]
2 Votes | 1815 Visits | Your vote [?]
10.BASIC/PA-LATVIEŠU VALODA 10.BASIC
2 Votes | 1220 Visits | Your vote [?]
0 Votes | 6 Visits | Your vote [?]
10.BASIC/PA-ANGĻU VALODA 10.BASIC
7 Votes | 2997 Visits | Your vote [?]