10.BASIC/PA-LATVIEŠU VALODA I

  • Trainers
  • Ina Mole |

Vispārējās vidējās izglītības satura īstenošanas mērķis ir lietpratīgs skolēns, kurš apzinās savas personiskās spējas un intereses mērķtiecīgai personiskās un profesionālās nākot­nes veidošanai, kurš ciena sevi un citus, padziļina zināšanas, izpratni, prasmes un turpina nostiprināt vērtības un tikumus atbilstoši saviem nākotnes mērķiem, atbildīgi, inovatīvi un produktīvi darbojas savas personības, ģimenes, labklājīgas un ilgtspējīgas Latvijas valsts un pasaules veidošanā. Vidējās izglītības pakāpes loma ir dot iespēju jauniešiem mācīties, atbil­stoši viņu interesēm un nākotnes mērķiem, padziļinot un vispārinot pamatizglītībā apgūto.Lietpratība jeb kompetence ir indivīda spēja kompleksi lietot zināšanas, prasmes un paust attieksmes, risinot problēmas reālās dzīves mainīgajās situācijās. Tā ir spēja adekvāti lietot mācīšanās rezultātu noteiktā kontekstā (izglītība, darbs, personiskās un sabiedriski politiskās aktivitātes). Kompetence ir kompleksa – tā ietver zināšanas, izpratni, prasmes un ieradumus, kas balstīti vērtībās un saistīti ar motivāciju un gribu.

Course Information

Kursa mērķis un uzdevumi

Coaches

Ina Mole

Ina Mole