10.BASIC/PA-KRIEVU VALODA (SVEŠVALODA) 10.BASIC
4 Balsojumi | 2020 Apmeklējumi | Tava balss [?]
0 Balsojumi | 7 Apmeklējumi | Tava balss [?]
2 Balsojumi | 1815 Apmeklējumi | Tava balss [?]
10.BASIC/PA-LATVIEŠU VALODA 10.BASIC
2 Balsojumi | 1220 Apmeklējumi | Tava balss [?]
0 Balsojumi | 6 Apmeklējumi | Tava balss [?]
10.BASIC/PA-ANGĻU VALODA 10.BASIC
7 Balsojumi | 2997 Apmeklējumi | Tava balss [?]