1 Balsot | 661 Apmeklējumi | Tava balss [?]
1 Balsot | 587 Apmeklējumi | Tava balss [?]
10.N Krievu valoda (svešvaloda) 10.BASIC
2 Balsojumi | 484 Apmeklējumi | Tava balss [?]
1 Balsot | 1009 Apmeklējumi | Tava balss [?]
10.BASIC/PA-Vēsture un sociālās zinātnes I 10.BASIC
3 Balsojumi | 470 Apmeklējumi | Tava balss [?]
10.N Angļu valoda 10.BASIC
2 Balsojumi | 663 Apmeklējumi | Tava balss [?]