D9.A Fizika

  • Lektori
  • Zigita Baldone |
 

 

Dabaszinību kursā skolēni ieguva  priekšstatu par tuvākajiem debess objektiem – Mēnesi, Sauli, planētām, kā arī par zvaigznājiem. Dabaszinībās ir nedaudz skarts Visuma izpētes jautājums, bet ģeogrāfijā sniegta padziļināta izpratne par Zemi kā planētu. Tā kā debess ķermeņu mijiedarbība galvenokārt saistās ar gravitācijas spēka darbību, iespējams pamatoties arī uz iepriekš fizikā apgūto.

Skolēns:

  1. Šajā tematā padziļinās zināšanas un izpratni par Saules sistēmas debess ķermeņu (planētu, pavadoņu, komētu, asteroīdu) fizikālajām īpašībām, izvietojumu un kustības īpatnībām.
  2. Gūs priekšstatu par tālo Visumu – zvaigznēm, galaktikām, Visuma evolūciju.
  3. Uzzinās par zvaigžņu (tai skaitā Saules) un galaktiku fizikālajiem raksturlielumiem un izvietojumu, to veidotajām sistēmām.

Informācija par kursiem

Tēmas

Kā mācīties

Pieejamie resursi

Nepieciešams

Coaches

Zigita Baldone

Zigita Baldone