D11.A Ķīmija

  • Lektori
  • Ņina Sokolova |

Informācija par kursiem

D11.A Ķīmija. Neorganisko vielu daudzveidība un pārvērtības dabā.

D11.A Ķīmija. Neorganisko vielu daudzveidība un pārvērtības dabā.

Coaches

Ņina Sokolova

Ņina Sokolova