D11.A Ķīmija

  • Trainers
  • Ņina Sokolova |

Course Information

D11.A Ķīmija. Neorganisko vielu daudzveidība un pārvērtības dabā.

D11.A Ķīmija. Neorganisko vielu daudzveidība un pārvērtības dabā.

Coaches

Ņina Sokolova

Ņina Sokolova