D11.A/D12.A Ģeogrāfija

  • Lektori
  • Ņila Zaiceva |

Globalizācija ir daudzšķautnains process, saistīts ar ekonomiskām, sociālām, tehnoloģiskām, politiskām un citām izmaiņām, kuru rezultātā vairums pasaules valstu un ģeogrāfisko reģionu kļūst savstarpēji ciešāk saistīti, taču arī vairāk atkarīgi viens no otra. Praksē globalizācija izpaužas pieaugošā preču un pakalpojumu, kā arī kapitāla, naudas un iedzīvotāju plūsmā starp valstīm. Arī intensīvāka informācijas un zināšanu, kā arī tehnoloģijas un inovāciju izplatīšanās pasaulē raksturo globalizācijas procesu.

Informācija par kursiem

Ko skolēns apgūs šajā tematā?

Kā mācīties?

Pieejamie resursi

Nepieciešams

Coaches

Ņila Zaiceva

Ņila Zaiceva