D5.A Dabaszinības

  • Lektori
  • Sanita Zviedrāne |

Vispārīgā informācija

Šajā kursā jūs: 

1) apgūsiet jaunas tēmas 

2) pildīsiet patstāvīgos darbus

Mācību procesā izmantosiet šajā kursā ievietotos materiālus, kā arī savu mācību grāmatu un norādītos interneta resursus.

Jautājumu gadījumā sazināties ar skolotāju 26241133 (no 9:00 - 16:00), kā arī e-klasē un watsapp

 

Informācija par kursiem

Dabaszinību kursa mērķi

Mācību resursi

Coaches

Sanita Zviedrāne

Sanita Zviedrāne