D7.B Matemātika

  • Lektori
  • Gaļina Ozola |

Informācija par kursiem

1.Tēma ''Lineāra funkcija'' 2.Tēma ''Pakāpes'' 3. Tēma ''Monomi un polinomi.''4. Tēma ''Simetrija''.

Coaches

Gaļina Ozola

Gaļina Ozola