11.BASIC/PA-MATEMĀTIKA I

  • Trainers
  • Anastasija Mamedbekova |

Matemātika I kursa apguves mērķis un uzdevumi ir dot iespēju skolēnam:

• iegūt daudzveidīgu spriešanas, pierādīšanas, matemātiskās modelēšanas un citu matemātikai raksturīgu paņēmienu pieredzi, konstruējot jaunas zināšanas un risinot problēmas jaunās situācijās ar vienkāršu matemātisko kontekstu;

• skaidrot algebras, planimetrijas, analītiskās ģeometrijas, stereometrijas, trigonometrijas, varbūtību teorijas un statistikas matemātiskos modeļus un vingrināties to lietošanā, t. sk. citu mācību jomu kontekstos;

• lietot matemātisko valodu, lai raksturotu savu darbību, būtiskākos saturā iekļautos matemātikas jēdzienus un idejas, ar konkrētiem piemēriem ilustrējot un skaidrojot to mijiedarbību.

Course Information

Coaches

Anastasija Mamedbekova

Anastasija Mamedbekova