10.N Krievu valoda (svešvaloda)

  • Trainers
  • Oksana Karaļčuka |

Pamatkursā Svešvaloda (krievu valoda) skolēni apgūst svešvalodu (krievu valodu) atbilstoši valodu mācību jomā plānotajiem skolēnam sasniedza-majiem rezultātiem svešvalodā.

Course Information

Kursa mērķis un uzdevumi

Coaches

Oksana Karaļčuka

Oksana Karaļčuka