10.BASIC/PA-SVEŠVALODA I (B2) - ANGĻU VALODA

  • Trainers
  • Oksana Karaļčuka |

Svešvalodas (angļu valodas) pamatkursos skolēni apgūst valodu mācību jomā ietvertos sasniedzamos rezultātus svešvalodās. Valodu mācību jomas apguves mērķis – skolēns prasmīgi lieto valodas kā domāšanas līdzekli izziņā, tajā skaitā dažādu mācību jomu apguvē un pašizziņā, atbilstoši situācijai izmanto formālu vai neformālu saziņas veidu, prasmīgi izvērtē dažādus informācijas avotus, izvēlas sev nepieciešamos faktus, formulē savu attieksmi, skaidri izsaka un pamato savus argumentus gan latviešu valodā, gan svešvalodā, pārliecinoši izmanto visas sev zināmās valodas starpkultūru saziņā.

Course Information

Kursa mērķis un uzdevumi

Kursa tēmas sadalījums

Coaches

Oksana Karaļčuka

Oksana Karaļčuka