D12.A Ekonomika

  • Trainers
  • Vjaceslavs Piskunovs |

Sekmēt izglītojamā izpratni par ekonomisko procesu norisi sabiedrībā un attīstīt prasmes iesaistīties un praktiski darboties tajos, veidojot karjeru atbilstoši katra spējām, interesēm un sabiedrības attīstības tendencēm.

Course Information

Mācību priekšmeta uzdevumi

Apgustāmās tēmas

Kā mācīties

Coaches

Vjaceslavs Piskunovs

Vjaceslavs Piskunovs