D7.B Literatūra

  • Lektori
  • Māra Jansone |

1.Pilnveidot lasīšanas prasmi

2.Atrast nozīmīgāko, apkopot informāciju, atbildot uz jautājumiem

3.Novērtēt un padomāt par to,kas Boņu iepriecina,sāpina, apbēdina, sanikno

Informācija par kursiem

J. Klīdzējs "Cilvēka bērns"

Coaches

Māra Jansone

Māra Jansone